18 Ağustos 2014

İnner - My PhilosophyHer zaman "özel" dinlemelikler vardır bu yaşamda. Bazı şarkıları ayrımlamak için "tüketilemez" etiketini yapıştırıyorum.

İşte İnner- My Philosophy da onlardan birisi.

17 Ağustos 2014


Une vie meilleure"Daha iyi bir hayat" olarak çevrilmiş.

Son derece gerçekçi ve izlenmesi keyifli bir film. İzle bunu arkadaşım..

Halit Ergenç & Berguzar Korel


Ayşe Arman'a Halit Ergneç röportaj vermiş. Şuradan okuyabilirsiniz.. Bu kare ise hoşuma gitti çok.. Burada olsun istedim. 

Eskiden bu gibi eylemler popülist tavır olarak algılanırdı belki ama artık günümüz dünyasında bunun da bedelini ödüyorsun. Bu yüzden kayda değer bir fotoğraf karesi...

İndila-Derniere DanseDinleyin derim..

"Daonz Daonz Daonz" telafuzuna bittim..

Suskunluk Sarmalı
"‘Suskunluk sarmalı’,  Alman siyaset bilimci Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen bir siyaset bilimi ve kitle iletişim teorisidir.

Bir kişinin/grubun savunduğu fikir, mensubu olduğu toplumun (okulda sınıf, fabrikada soyunma odası, orduda yemekhane, belediye otobüsü, akraba ziyareti, hastane koridoru vs.) ‘genel-geçer’ kabul ettiği görüşlere uygun değilse, bu kişi toplumdan dışlanma korkusu nedeniyle konuşurken kendini kısıtlar veya fikrini söylemekten vazgeçer. Aynı kişi fikrinin (veya kendi fikrine yakın görüşlerin) toplum nezdinde yaygınlaşmaya başladığını sezerse, bu kez fikrini yüksek sesle söylemeye başlar.

‘Suskunluk Sarmalı’ teorisi içinde dört temel faktör vardır:

 -Kendi görüşlerinin toplum nezdinde ‘kabul görmeyeceğini’ bilen ve/fakat kaybedecek bir şeyleri olmadığına inanarak veya inanmayarak ‘sarmaldan’ çıkmış, her zaman azınlıkta kalacağının farkında olarak görüşlerinden taviz vermeyen kişi/gruplar,

-Kitle iletişim araçlarının etkisiyle (ve çoğu zaman bizzat medyanın sürekli tekrarlaması ile) yaratılmaya çalışılan ve en sonunda baskın gelen ‘Genel-geçer görüş’ bir diğer adla ‘Toplumsal Algı’,

-Fikirleri ‘aykırı’ addedilen sınıf ile ‘genel-geçer’ addedilen sınıfa dahil olmak arasında, dışlanma korkusu nedeniyle fikirlerini açıkça söylemeyen ve kararsız kalan kişilerin toplamı.

Teori sadece ‘iki kutbun (düalizm)’ birbirine olan etkisini incelemek üzerine kurulu değildir. Hangi fikrin, siyasi görüşün, kanının, yaklaşımın, inanışın, geleneğin, tezin, anti-tezin, felsefenin vs. doğru hangisinin yanlış saptamasını yapmaya çalışmaz. Birden fazla algının bir arada yaşadığı ‘iklim içinde’, ‘Suskunluk Sarmalı’ teorisi eğilimlerin ne yönde olduğunu ve zamanla değişiklik gösterip göstermediğini araştırır.  "

Alıntıladığımla yetinmeyip bu teori nedir ne değildir, bakın!