17 Aralık 2012

oi va voi - horaIt's all about identity
Tamamen kişilikle alakalı
 Construction of a family
Bir aile kurmak
Of difference and simile
 Farklılıklardan ve benzerliklerden
 What I give you and you give me
 Sana ne verdim ve sen bana ne verdin

It's all about identity
 Tamamen kişilikle alakalı
This tribal sense of dignity
Asaletin bağlı olduğu bu duygu
Of tolerance and unity
Hoşgörü ve birlikten
Of prejudice and bigotry
Önyargı ve bağnazlıktan.

It's all about identity
Tamamen kişilikle alakalı
 A web of who we'd like to be
'Kim olmayı istiyoruz'un oluşturduğu ağ
Let's cut and paste our memory
Hadi hafızalarımızı kes yapıştır yapalım
 A dark and timeless industry
 Karanlık ve modası geçmeyen endüstri

It's all about identity
Tamamen kişilikle alakalı
 A strength and solidarity
Dayanma gücü ve dayanışma.
 A dazed, confused desire to find
Bir sersem ,şaşırmış arzuluyor bulmayı
A place and time in history
Bir yer ve zaman tarihin içinde.

It's all about identity
Tamamen kişilikle alakalı
Or how the sheer majority
Veya salt çoğunluğun size
Impose a predetermined badge
Önceden belirlenmiş bir yaka kartını nasıl empoze ettiğiyle
And wait to judge you silently
 Ve sessizce sizi yargılayışlarını beklemenizle.

It's all about identity
Tamamen kişilikle alakalı
A retrospective odyssey
Geriye dönük bir yolculuk
But where I live and who I meet
 Ama nerede yaşadım ve kimleri tanıdım
Are stronger in defining me
Bunlar beni tanımlamada etkisi büyük olanlar./ beni ben yapan şeylerdir.

Hiç yorum yok: