9 Mayıs 2012

Şike parasını çalmak!
Taraf gazetesi Etik Kurulu raporlarını yayımladı. Bu rapor ve sonrasında yaşanılanların analizini daha sonraya bırakalım. Lakin diğerlerinden farklı olarak Fenerbahçe'nin KISMEN temize çıktığı Etik Kurulu'nun "son" raporunun içeriğinde ufak bir ayrıntı söz konusu. Sike operasyonu içerisinde şike parasını indira gandi yapılarak iç edilmesi ki gülünür ağlanacak halimize.Ben sadece 6-0 biten Ankaragücü maçına ilişkin Etik Kurulu raporunu buraya alıyorum. Tamamını ise şuradan okuyabilirsiniz. Şimdi soru şudur; Etik kurulu roman mı yazıyor? Komik hikaye mi anlatıyor yoksa hikayenin kendisi trajikomik midir? Okuyalım hep beraber..................................................................................


15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe-MKEAnkaragücü (6-0) müsabakasında şike yapıldığı
iddiası incelendiğinde;

İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun verdiği talimat üzerine Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve masör Mehmet Yenice ve Yadigar Boğa vasıtasıyla Ankaragücü futbolcularıyla irtibata geçilmesi amaçlanmıştır.


Şahısların ilk olarak Kasımpaşaspor kalecisi Murat Şahin aracılığıyla Ankaragücü futbolcularına
ulaşmayı hedefledikleri, Murat Şahinin önce teklifi kabul ettiği, ancak hemen sonrasında eşinin karşı çıkması sonucu yapılan teklifi reddettiği telefon konuşmalarından anlaşılmaktadır.


23.04.2011 günü İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun.Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl'ü Dereağzı
tesislerine yüzyüze görüşmek üzere davet ettiği, bundan sonra da Mehmet Yenice ile telefon görüşme trafiğinin arttığı anlaşılmıştır.


Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan'ın birlikte hareket etmeye başlayarak,
Ankaragücü futbolcularına ulaşmaya çalıştıkları; 13.05.2011 günü Yavuz Ağırgöl'ün İlhan Yüksel
Ekşioğlu ile yapmış olduğu telefon görüşmesinden "bilet" adı altında, Cemil Turhan'ın gözetiminde kastedilen şeyi konuştuğu anlaşılmaktadır. Aynı gün Mehmet Yenice ile Yavuz Ağırgöl'ün telefon konuşmasından, Mehmet Yenice'nin aracıyla İstanbul'a yaklaşmakta olduğunu söylediği anlaşılmıştır. Bu telefon görüşmelerinden hareketle Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan'ın Mehmet Yenice ile buluşacakları değerlendirilmektedir.Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice'nin telefon görüşmelerinde söz konusu paranın tutarının 400.000.- USD olduğu; bu paranın 100.000.- USD'lik kısmının Cemil Turhan ve Yavuz AğırgöPde kalması ve fakat bundan İlhan Ekşioğlu'nun haberdar edilmemesi hususunda anlaştıkları tespit edilmiştir. Geri kalan 300.000.- USD'nin Yadigar Boğa ile İstanbul'a gelen Mehmet Yenice'ye Dereağzı tesislerinde teslim edildiği anlaşılmaktadır.


Bu arada, İlhan Yüksel Ekşioğlu diğer yandan Bülent İbrahim işcen ve Abdullah Başak
vasıtasıyla Yusuf Turanlı üzerinden de Ankaragücü futbolcularına ulaşmaya çalışmıştır. Yusuf
Turanlı'nın Ankaragücü futbolcusu Turgut Doğan Şahin'le görüştüğü, ayrıca Abdullah Başak'la görüşüp Ankaragücü futbolcusu Uğur Uçar"a ulaşmak için menajeri Ümit Aydın'a şike teklifini götürdüğü, Ümit Aydın'ın önce teklifi kabul ettiği, ancak futbolcuların şike teklifini reddettiklerini Yusuf Turanlı'nın "Abi olumsuz, KORKUYORLAR YOK DİYORLAR, çok mücadele oldu ama olumsuz" ifadeleriyle Abdullah Başak'a ilettiği kanaati oluşmaktadır. Uğur Uçar TFF Etik Kurulu'na vermiş olduğu sözlü beyanında; Ümit Aydın'ın kendisine yatırımları konusunda danışmanlık yaptığını, ancak bu şekilde bir şike teklifinin Ümit Aydın tarafından kendisine kesinlikle iletilmediğini bildirmiştir.


Sekip Mosturoğlu'nun talimatıyla Sami Dinç Ankaragücü kalecisi Stefan Senecky'nin menajeri
Milan'a içeriği belli olmayan bir teklifte bulunduğu ancak Sami Dinç'in M.Şekip Mosturoğlu ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde teklifinin olumsuz karşılandığı belirlenmiştir. Bu teklifin şike teklifi olabileceği şüphesi hasıl olmuşsa da, bunu kanıtlayacak somut bir delile rastlanmamıştır.


Emre Belözoğlu'nun Ekrem Okumuş'un telefonundan Ankaragücü futbolcusu Kaan Söylemezgiller'e kendisini Fenerbahçe'ye aldıracağını, oynanacak müsabakada kendisini fazla zorlamamasını mesajla bildirdiği görülmektedir.


İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun 17.05.2011 tarihinde Faruk Yaşar ile yapmış olduğu telefon
görüşmesinde (Kayıt Sıra No 3013) daha önce Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice'ye
verilmiş olan paranın yarısının iadesini istediği anlaşılmaktadır. Bunun nedeni Ankaragücülü
futbolcuların bir kısmının şike teklifini reddettiğinin İlhan Yüksel Ekşioğlu tarafından öğrenilmesi olduğu değerlendirilmiştir.


Mehmet Yenice 16.05.2011 günü kendindeki 300.000.- USD'nin 200.000.- USD'lik kısmını
anlaşılan futbolculara verilmek üzere kendinde tutmuş, 17.05.2011 günü ise kalan 100.000.- USD'yi İstanbul'a getirerek Yavuz Ağırgöl'e teslim etmiş, Yavuz Ağırgöl de Mehmet Yenice ile beraber aynı gün bu parayı İlhan Yüksel Ekşioğlu'na bürosunda teslim etmiştir.Bu durum kolluğun fiziki takip tutanaklarından anlaşılmaktadır.


Ancak Ekşioğlu'nun, diğer geri kalan 100.000.- USD'yi de ısrarla istemesi üzerine, Cemil
Turhan'da bulunan 100.000.- USD'nin ancak 90.000.- USD'sini ilhan Yüksel Ekşioğlu'na teslim
etmişlerdir. Bu husus 18.05.2011 tarihinde Yavuz Ağırgöl ile İlhan Yüksel Ekşioğlu arasındaki telefon görüşmesinden anlaşılmıştır (Kayıt Sıra No.3244-3245).


Kolluk tarafından bir kısmı görüntülü olarak tutulan fiziki takip tutanaklarından ve bu fiziki takiplerle örtüşür nitelikteki ve hatta şüpheliler arasındaki aldatıcı davranışlar ve güvensizlik sonucu oluşan gerginlik nedeniyle şifreli konuşmanın terk edildiğinin anlaşıldığı
(örneğin, Yavuz AĞIRGÖL'ün Mehmet YENİCE'ye söylediği: "iki yüzü, iki yüzünü ver iki yüzü kalsın diyor anladın mı sen şimdi üç yüz yok mu üç yüz var yüzünü sen al iki yüzü de getirelim bunlara geri verelim bitsin bu iş al yok diyelim") iletişim tespit tutanaklarından olayın şüpheye yer bırakmayacak şekilde yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Diğer yandan İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun TFF Etik Kurulu'na vermiş olduğu yazılı savunmasında konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamalar şüphelerin giderilmesi yönünde ikna edici bulunmamıştır.


Bu itibarla; Fenerbahçe Futbol Kulübü yetkililerinden ilhan Yüksel Ekşioğlu'nun Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl, Yusuf Turanlı'ya 400.000 USD verdiği, bu paranın Mehmet Yenice tarafından MKE Ankaragücü futbolcularına iletileceğini düşündüğü, ancak, dosyadaki bilgi ve belgelerden herhangi bir MKE Ankaragücü futbolcusu ile telefon görüşmesi yapılmadığı; bu ilişkinin Mehmet Yenice üzerinden yürütüldüğünün düşünüldüğü; ancak gerçekte paranın Ankara'ya hiç götürülmediği halde Mehmet Yenice'nin ilhan Yüksel Ekşioğlu ile yaptığı telefon görüşmelerinde sanki para Ankara'da futbolculara dağıtılmış gibi bir izlenim vermeye çalıştığı anlaşılmaktadır.


Sonuç olarak, 15.05.2011 tarihli Fenerbahçe-MKE Ankaragücü müsabakasına ilişkin olarak şike
veya şikeye teşebbüs bakımından yapılan incelemeyle;


- Aziz Yıldırım bu müsabakada somut olayla ilgisinin bulunmadığı;


- ilhan Yüksel Ekşioğlu'nun şike teşebbüsünde bulunduğu;


- Cemil Turhan'ın şike teşebbüsünde bulunduğu;


- Yavuz Ağırgöl'ün şike teşebbüsünde bulunduğu;


- Mehmet Yenice'nin şike teşebbüsünde bulunduğu;


- Yadigar Boğa'nın şike teşebbüsünde bulunduğu;


- Bülent ibrahim Işçen'in bu müsabakada somut olayla ilgisinin bulunmadığı;


- Abdullah Başak'ın bu müsabakada somut olayla ilgisinin bulunmadığı;


- Mehmet Sekip Mosturoğlu'nun şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda yeterli kanıt
bulunmadığı;


- Sami Dinç'in şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda yeterli kanıt bulunmadığı;


- Yusuf Turanlı'nın şike teşebbüsünde bulunduğu;


- Ümit Aydın'ın şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda yeterli kanıt bulunmadığı;


- Turgut Doğan Şahin'in somut olayla ilgisinin bulunmadığı;


- Uğur Uçar'ın somut olayla ilgisinin bulunmadığı;


- Ekrem Okumuş'un somut olayla ilgisinin bulunmadığı;


- Emre Belözoğlu'nun somut olayla ilgisinin bulunmadığı;


- Ahmet Bulut'un somut olayla ilgisinin bulunmadığı;


İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olması
nedeniyle şike teşebbüsü eyleminin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin
uygun olduğu;
ancak bu eylemden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün diğer yöneticilerinin
haberdar olduğuna ilişkin bir kanıta rastlanmadığı; özellikle İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun TFF Etik Kurulu'na vermiş olduğu sözlü beyanında Kulüp adına yapacağı işlemlerle ilgili olarak
Yönetim Kurulu toplantılarında karar alındığı ve görevlendirme ya da yetkilendirme
yapıldığını bildirmesi karşısında dosya içeriğinde I.Yüksel Ekşioğlu'nun bu maçta
yetkilendirildiğine ya da görevlendirildiğine dair bir belge ya da karara da rastlanmadığı;
ayrıca gözlemci raporlarında ve müsabakanın seyrinde, Ankaragücü futbolcularının sahadaki oyunlarından şüpheye düşülmesini haklı kılacak bir anormallik gözlemlenmediği...
...oybirliğiyle mütalaa olunur.

3 yorum:

gölgedur dedi ki...

ahlaksızlık içinde ahlaksızlık. tam bir trajikomik durum.

aksilaz dedi ki...

Bu kararlarla yüzbinlerce holigan yarattılar. Şimdi durdursunlar bakalım sporda şiddeti.

İhsan F. Yazıcı dedi ki...

Ya artık Türk futbolu hakkında o kadar umutsuzum ki tek umudum UEFA'nın ciddi bir ceza verip bu ülkede futbolu bitirmesidir. Yani artık yeter bari şu taraftarlarla dalga geçmeyi bırakırlar...